Chrismas Carols Lyrics @ All Carols .com


Browse Carols:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Det Kimer Nu Til Julefest

[Danish:]

1. Det kimer nu til Jule-Fest,
Det kimer for den hoie Gi-st,
Som steeg til lave Hytter ned,
Med Nyaars-Gaver: Fryd og Fred!

2. O, kommer med til Davids Bye,
Hvor Engle sjunge under Skye!
O, ganger med paa Marken ud,
Hvor Hyrder hore Nyt fra Gud!

3. See hist, i Lysets Kl-debon
Blandt Hytte-Born en Himmel-Aand!
Hor Paradisets Nattergal
Slaae Jubel-Slag i Graadens Dal!

4. Hvor Rachel gr-d for sine Smaae,
Det klinger nu som Orgler gaae:
V-r glad i Gud, og gr-d ei saa!
De Dode skal igjen opstaae.

5. Hvor David gik i Ungdoms Aar,
Som salvet Drot, og vogted Faar,
Der aabenbarer Hyrder nu
Hvad Herren David skiod i Hu!

6. Hvad dunkelt fra hans Harpe klang
Sig klarer nu i Engle-Sang.
Hvad David kun i Aanden saae,
Skal nu for Verdens ějne staae.

7. Ved Nattetid i Hyrdelag
Forkynde Engle Herrens Dag!
Hor efter! hor! og fol i Bryst
Nu Stovet skal faae Engle-Rost!

8. Fra Himlen hoit jeg kommer her,
Mit Nyt er godt og Reisen v-rd,
Derom skal sjunges rundt paa Jord,
Og evig sodt i Engle-Chor:

9. Jeg er den store Gl-des Tolk
Som vederfares skal Guds Folk:
I Bethlehem, i Davids Bye
Gior Naade-Solen Morgengrye!

10. I Bethlehem er Christus fod,
Den Frelser-Mand fra Synd og Dod;
Nu kom den store Lovsals-Fest,
Nu blev Jehovah Hyttens Gi-st!

11. Saa giver nu vel Agt derpaa
At flux til Bethlehem I gaae!
I Klude svobt, i Krybbe lagt
Er Han som skabde Himlens Pragt!

12. I Klude svobt, i Krybbe lagt,
Er han, som os gav Lys til Dragt!
O, ton fra Himmel, ton fra Jord
Halleluja i fulde Chor!

13. Ja, Du er evig Ăre v-rd,
Du Hovding over Himlens H-r!
Som steeg i Stov fra Thronen ned,
For Dodens Born at ski-nke Fred!

14. Saa prises af Ufaldnes Chor
Guds Naade mod den faldne Jord!
Den Synder, som vil tie her,
Er Naaden ei, men Dommen v-rd.

15. Nei, lad os gaae med rorte Sind,
Som Hyrderne, til Barnet ind,
Med Gl-des-Taarer takke Gud
For Miskundhed og Naade-Bud!

16. Ja, v-r velkommen, -dle Gi-st,
Fra Himlen hoit Du kommen est!
Giv Selv min Tak en v-rdig Tolk!
Du Naade-Soel for Gravens Folk!

17. O, Riigmands Son af Evighed,
Hvor komst Du fattig dog herned,
For mig utroe, gjeldbundne Svend
At giore kongeriig igjen!

18. Al Verden, nok saa vid og lang,
Til Vugge var jo Dig for trang,
For ringe, om med Guld tilredt,
Og perlestukket, silkebredt.

19. Men for af Smaat at giore Stort,
Af Stort Du her har Lidet gjort,
I Krybben lagt, i Klude svobt,
En Himmel-Seng Du mig har kiobt!

20. Velan, min Sj-l! saa v-r nu glad,
Og hold din Juul i Davids Stad!
Ja, priis din Gud i allen Stund
Med liflig Sang af Hjertens Grund!

21. Ja, fryd dig, Mark! siung hoit, du Skov!
I Muldet gaaer nu Herrens Plov,
Og Selv Han l-gger S-d i Jord
Til Himmel-Brod paa Alter-Bord!

22. O, sjung dog hver, som stamme kan!
Nu t-ndtes Lys i Skyggers Land,
Og ret som Midnats-Hanen goel,
Blev Jakobs Stjerne til en Soel!

23. Nu kom Han, Patriarchers Haab,
Med Nyaars-Vers og Himmel-Daab!
Og Barnet tyder nu i Vang
Hvad David dunkelt saae og sang!

24. Kom, Jesus! v-r vor Hytte-Gi-st!
Hold Selv i os Din Jule-Fest!
Da skal med Davids-Harpens Klang
Dig takke hojt vor Nyaars-Sang!


Browse Carols:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Chrismas Carols Lyrics @ All Carols .com